Małgorzata Torzewska-Szczebiot
PN -EN ISO 9001:2009
CSJ/431/2014
dźwigi gorzów

Wykonujące remonty urządzeń dbamy o jakość Tolift remonty, konserwacja potwierdzona znakiem Rzetelna firma Istotą działania firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie wykonawstwa montażu, konserwacji, remontów i pomiarów urządzeń dźwignicowych, zgodnie z ustaleniami umowy i wymaganiami prawnymi zapewniając spełnienie oczekiwań naszych Klientów oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Nasza firma została obdarzona zaufaniem firm i instytucji takich jak: Przedszkola, Szkoły, Szpitale, Hospicja, Fabryki, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz wielu firm prywatnych zlokalizowanych w województwie lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

Osiągniemy najwyższą jakość naszych usług poprzez:

  • Wdrożenie, utrzymanie i rozwój SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
  • Dostarczanie na rynek usług zgodnych z wymaganiami klientów i przepisów prawnych.
  • Kształtowanie partnerskiej i trwałej współpracy z Klientami i dostosowywanie naszych usług do ich indywidualnych potrzeb.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania wśród zespołu firmy.

Osobiście odpowiadam za realizację polityki jakości oraz zobowiązuję się do zapewnienia odpowiednich zasobów do utrzymania systemu jakości oraz do jego ciągłego doskonalenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 9004:2001.


Właściciel
Małgorzata Torzewska-Szczebiot

Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych "Tolift"
Małgorzata Torzewska - Szczebiot

ul. Warszawska 153, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 732-57-28
fax. 95 732-40-34

CopyRights © 2012 -

dźwigi gorzów</p>
	    </div>
	</div>
		<span itemprop=